ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Altintepeshop.com ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sayın Kullanıcımız,
Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu üyelik sözleşmesi ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Onay kutucuğunu işaretleyerek Üye Ol işaretine basmanız neticesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

1. TARAFLAR

Merkez Ofisi Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5/4, Kat: 4-5, Ümraniye, İstanbul adresinde bulunan A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (“Altintepeshop.com”);isimli şirket ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2. TANIMLAR

 • Site: www.altintepeshop.com adresinde yer alan ve Altintepeshop.com’un hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade etmektedir.
 • Mobil Uygulama: Altintepeshop.com tarafından yönetilen mobil uygulamayı ifade eder.
 • Kullanıcı: Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
 • Üye: İşbu Sözleşme uyarınca http://www.Altintepeshop.com.com.tr adresindeki internet sitesi (“Altintepeshop.com Web Sitesi”)’ne T.C. kanunları çerçevesinde üye olan reşit olan Kullanıcıları ifade eder.
 • Üyelik: Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından doldurulan üyelik formu ile verilen bilgilerin Altintepeshop.com tarafından onaylanması ve bildirimi ile Üye olma işleminin gerçekleşmesidir.
 • Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini ifade eder. Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metinleri sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir

3. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Altintepeshop.com internet sitesinde veya mobil uygulamada sunulan hizmetlerden Kullanıcı’nın yararlanma şartları ile üyelik ilişkisine dair hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1 Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Altintepeshop.com yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üye, Altintepeshop.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebiyle uğrayacağı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Altintepeshop.com’a bildirmekle yükümlüdür.

4.1.2 Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla veya kendine özgü şifreyi Altintepeshop.com’a bildirmesiyle kurulur.

4.1.3 Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

4.1.4 Web sitesinin veya Mobil Uygulama’nın Yönetimi: Üye, Altintepeshop.com ve Altintepeshop.com Grup Şirketlerinin önceden bildirmeden Altintepeshop.com Web Sitesi veya Mobil Uygulama çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Altintepeshop.com, Altintepeshop.com Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

4.1.5 Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Altintepeshop.com Web Sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.6 Web sitesinin kullanımında ASW Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir.

4.2. ALTİNTEPESHOP.COM’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1 Altintepeshop.com, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

4.2.2 Altintepeshop.com’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.

4.2.3 Altintepeshop.com’un, Üye’lerin bilgilerini Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

4.2.4 Altintepeshop.com, Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan Aydınlatma Metni’ninde belirtilen işleme amaçlarına aykırı düşmemek kaydıyla, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.2.5 Altintepeshop.com, Site’de veya Mobil Uygulama’da kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve Üye’leri Site veya Mobil Uygulama üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.2.6. Site’ye veya Mobil Uygulama’ya girilmesi, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın ya da Site’deki veya Mobil Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet hiçbir zarardan Altintepeshop.com ve Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Altintepeshop.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

4.2.7 Site’de veya Mobil Uygulama’da yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Altintepeshop.com’a aittir. Kullancı’nın, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Altintepeshop.com tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Altintepeshop.com, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki veya Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, Altintepeshop.com markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Site’de veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde ya da mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Altintepeshop.com’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

4.2.8. Altintepeshop.com kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.2.9. Altintepeshop.com tarafından, Site’ye veya Mobil Uygulama’ya ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Site’ye veya Mobil Uygulama’ya erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye veya Mobil Uygulama’ya erişilen tarih ve saat, sitede veya Mobil Uygulama’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.2.10 Altintepeshop.com, Site’nin veya Mobil Uygulama’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Site’ye veya Mobil Uygulama’ya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5. SÖZLEŞME’NİN FESİHİ

5.1 Altintepeshop.com, Üye’nin Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Altintepeshop.com tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Üye’nin statüsüne son verebilir.

5.2 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. MÜCBİR SEBEP

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

 • Tabiat hadisesi, tabii afetler (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.),
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler.

6.2. SÖZLEŞME’NİN YORUMU

6.2.1 İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

6.2.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

6.3. TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Altintepeshop.com’ın Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

6.4. YETKİ

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

6.5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Anadolu Mahkemeleri/İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

Soru ve önerileriniz için 0850 308 84 75 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. [email protected] e-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Biz, Altıntepeshop, olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, altintepeshop.com sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.